PORTADA

REGISTRO MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES DE GUIPÚZCOA

GIPUZKOAKO MERKATAL ETA ONDASUN HIGIGARRIEN ERREGISTROA

AVISO IMPORTANTE: El Registro Mercantil sólo realiza notificaciones informativas (tanto telefónicas como electrónicas). Los servicios del Registro sólo se activan a solicitud previa del interesado.

OHAR GARRANTZITSUA: Merkatal Erregistroak soilik informazio abisuak ematen ditu (telefonoz edo elektronikoki). Erregistroko zerbitzuak interesatuaren aurretiazko eskaeraren bidez bakarrik ematen dira.