Informazio Orokorra

PUBLIZITATE FORMALA.

 

Merkatal Erregistroak, Erregistro publiko den heinean, bertan egikaritutako asentuen edo artxibatutako edo gordailatutako dokumentuen inguruko informazio formala igortzen du.

Publizitatea bi eratan gauzatuko da:

* ZIURTAGIRIaren bidez, eskatutako informazioa fede-emaile izan dadin era bakarra.

* INFORMAZIO OHAR-ARRUNTAren bidez, izaera informatibo soila duena.