LEI KODEA

LEI KODEA

Lei kodea lortu edo berritzeko eman beharreko pausuak:

  •  Justizia Ministerioaren web orrialdera jo (lotura) eta "LEI identifikazio orokorraren eskaera" edo "LEI datuen aldaketa edo berritzearen eskaera" aukeratu, kasuaren arabera.
  • Dagokion aukerari dagokion inprimakia osatu.
  • Datu guztiak sartu direnean,  kasu bakoitzean dagozkion egiaztatze laukiak onartuz, web orrialdeak dagokion Identifikazio Zenbakidun Dokumentua sortuko du.
  • Merkatal Erregistroan inskribaturik ez dauden entitate guztiek gainera IFZ-aren txartela igorri beharko dute.
  • Identifikazio Dokumentu hau da, beharbezala sinatuta, Merkatal Erregistroan aurkeztu beharrekoa. Zure erosotasunerako, Identifikazio Dokumentua, dagokion zenbatekoaren (Alta egitea, 128,27 €; Epez Kanpoko Berritzea 128,27 € edo Epean Berritzea, 67,77 €)  transferentziaren frogagiriarekin batera hurrengo posta elektronikora bidal dezakezu:

guipuzcoa.lei@registromercantil.org

  •   Horrela, nahi izanez gero, fisikoki Identifikazio Dokumentua Erregistrora ekartzea ekiditen da. Tramite honetarako beharrezkoa den ordainketa hurrengo kontu korronte zenbakira egin daiteke:

ES 58 2095/5005/93/1061497433.