KONTABILITATE LIBURUAK

LIBURU LEGEZTAPEN TELEMATIKORAKO TUTORETZA BIDEO BERRIAK.

*NAHITAEZKOAK

-EGUNKARI-LIBURUA:

Egunkari liburuak egunez egun enpresaren aktibitatearen inguruko operazio guztiak jasoko ditu eta ekonomi edo finantza arlotan enpresari dagozkion kontabilitate gertaera guztiak jasoko ditu kronologikoki.

-INBENTARIO ETA URTEKO KONTUEN-LIBURUA:

Enpresaren hasiera balantze xehatuarekin irekiko da. Hiruhilabetero, gutxienez, egiaztapen balantzeak transkribatuko dira saldo eta baturekin. Ekitaldi itxieraren inbentarioa eta urteko kontuak ere transkribatu beharko dira. Urteko kontuak hurrengo elementuengatik osatuak daude:

  • Egoera-balantzea
  • Galdu-irabazien kontu edo emaitzen egoera
  • Ondare Garbiaren Aldaketen Egoera
  • Diru Fluxuen egoera (bere kasuan)
  • Memoria

Dokumentu hauek unitate bat osatzen dute eta Merkatal Kodeak eta Kontabilitate Plan Orokorrak esandakoaren arabera eratu beharko dira.

*OSAGARRIAK

Enpresariak nahi dituen bestelako kontabilitate liburuak, legeztatu ahal izango direnak egokitzat jotzen bada (LIBURU NAGUSTIA, BEZ, IGORRITAKO FAKTURAK, JASOTAKO FAKTURAK...)