Registro Mercantil y de bienes muebles de Guipuzcoa

Gipuzkoako merkatal eta ondasun higigarrien erregistroa

Informazio Orokorra

PUBLIZITATE FORMALA.

Merkatal Erregistroak, Erregistro publiko den heinean, bertan egikaritutako asentuen edo artxibatutako edo gordailatutako dokumentuen inguruko informazio formala igortzen du.

Publizitatea bi eratan gauzatuko da: