Registro Mercantil y de bienes muebles de Guipuzcoa

Gipuzkoako merkatal eta ondasun higigarrien erregistroa

KONTABILITATE LIBURUAK

LIBURU LEGEZTAPEN TELEMATIKORAKO TUTORETZA BIDEO BERRIAK.

*NAHITAEZKOAK

-EGUNKARI-LIBURUA:

Egunkari liburuak egunez egun enpresaren aktibitatearen inguruko operazio guztiak jasoko ditu eta ekonomi edo finantza arlotan enpresari dagozkion kontabilitate gertaera guztiak jasoko ditu kronologikoki.

-INBENTARIO ETA URTEKO KONTUEN-LIBURUA:

Enpresaren hasiera balantze xehatuarekin irekiko da. Hiruhilabetero, gutxienez, egiaztapen balantzeak transkribatuko dira saldo eta baturekin. Ekitaldi itxieraren inbentarioa eta urteko kontuak ere transkribatu beharko dira. Urteko kontuak hurrengo elementuengatik osatuak daude: Dokumentu hauek unitate bat osatzen dute eta Merkatal Kodeak eta Kontabilitate Plan Orokorrak esandakoaren arabera eratu beharko dira. *OSAGARRIAK Enpresariak nahi dituen bestelako kontabilitate liburuak, legeztatu ahal izango direnak egokitzat jotzen bada (LIBURU NAGUSTIA, BEZ, IGORRITAKO FAKTURAK, JASOTAKO FAKTURAK...)