Registro Mercantil y de bienes muebles de Guipuzcoa

Gipuzkoako merkatal eta ondasun higigarrien erregistroa

REGISTRO DE BIENES MUEBLES ONDASUN HIGIGARRIEN ERREGISTROA

INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE GIPUZKOA-KO ONDASUN HIGIGARRIEN ERREGISTROKO DOKUMENTUEN AURKEZPEN-ESKABIDEA (descargar/deskargatu).

Para la presentación de documentos de forma no presencial póngase en contacto con el Registro a través de alguno de los siguientes medios / Era pertsonalean egingo ez diren aurkezpenetarako kontakta ezazu Erregistroarekin jarraian agertzen diren bideetatik:

REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE GIPUZKOA

Teléfono / Telefonoa: 943.22.36.33 Extensión / Luzapena 2.

Fax / Faxa: 943.21.74.37

Correo Electrónico / Posta elektronikoa: guipuzcoa.rbm@registromercantil.org