Registro Mercantil y de bienes muebles de Guipuzcoa

Gipuzkoako merkatal eta ondasun higigarrien erregistroa

INFORMAZIO OHARRAK

INFORMAZIO OHAR-ARRUNTAK

OHAR ARRUNT MOTAK.

Informazio ohar-arruntak hurrengo gaien inguruan igor daitezke:

ESKABIDEA.

Oharrak eskatuko dira:

sansebastian.publicidad@registromercantil.org

Eskabidearen bi ale aurkeztu beharko dira (faxez eskatzen den kasuan ezik), Sozietatearen eta kontaktuko pertsona edo aholkularitzaren datuak aipatuz. Beharrezkoa izango da bertan posta elektroniko bat eta telefono bat zehaztea eman daitezkeen jakinarazpenak egiteko.

Nahi izanez gero, zuen eskura dugun modelua erabil dezakezue (informazio ohar-arrunten eskabidea deskargatu).

PROVISIÓN.

Hornidura 20 eurokoa izango da.

Horniduraren ordainketa hurrengo hiru eratan egin ahal izango da:

OHARRA: Ohar-arruntak fax bidez eskatzen direnean transferentziaren egiaztagiria bidali beharko da eskabidearekin batera.

OHARRAREN JASOTZEA.

Oharrak bere eskabidetik hiru eguneko epean igorriko dira.

Jasotzeko Erregistrotik pasa beharko da, pertsonalki edo mezulari bidez.

Eskabidean ere ezarri dezakezue ziurtagiria garraio kostu bidez (SEUR) bidalita izan dadila.